Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku