ZAHTEVA (VLOGA) ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE (gradnja objektov)

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov