Občinski štab za civilno zaščito

Člani
  • Poveljnik Civilne zaščite občine Ormož, HRIBERŠEK Ludvik, Komunalno podjetje Ormož d.d.
  • Član štaba CZ občine Ormož za operativne zadeve, Mateja SEREC, Občina Ormož – Urad župana
  • Član štaba CZ občine Ormož za protipožarno zaščito, Tonček LISJAK
  • Član štaba CZ občine Ormož za prvo pomoč, Alenka SIMONIČ, dr. med. spec. druž. med., Ambulanta splošne medicine, Alenka Simonič s.p.
  • Član štaba CZ občine Ormož za preskrbo, Marjan MAJCEN, Gozdno gospodarstvo Maribor Gozdni obrat Ptuj
  • Član štaba CZ občine Ormož za RKB zaščito, Zdravko ZADRAVEC
  • Član štaba CZ občine Ormož za prvo veterinarsko pomoč, Samo RAJŠP, Veterinarska postaja Ormož
  • Član Štaba CZ za reševanje, Pavla MAJCEN, Komunalno podjetje d.o.o.