Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ormož

04.10.2019 Roman R. 280
04.10.2019
Javni razpisi in javni natečaji
06.11.2019 do 10:00
ga. Milena Debeljak