Občina Ormož uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj - Projekt Izgradnja tehnološkega parka Ormož in projekt Komunalna ureditev ekonomsko-poslovne cone Glinokop

23. 8. 2023 Roman R. 239