Sklep o javni razpravi o predlogu Proračuna Občine Ormož za leto 2020 in 2021

13. 11. 2019 Roman R. 279