Modernizacija javne poti Veličane - Cerovec

Zaključeno
Izvedeno v letu 2019