Žrebanje za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu kandidatur za volitve župana in volitve v občinski svet Občine Ormož

9. 9. 2010 1