Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ekonomsko poslovno cono 2 v delu EUP OR 51

12. 5. 2022 Roman R. 52
12.05.2022
Objave in pozivi
25.05.2022 do 23:59
g. Boštjan Najžar