JAVNO NAROČILO IZGRADNJA KANALIZACIJE OD DEPONIJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV DO JAVNE KANALIZACIJE

11.03.2020 Roman R. 221
11.03.2020
Javni razpisi in javni natečaji
08.04.2020 ob 09:00
mag. Roman Rozman