Ureditev prometni površin v naselju pri vinski kleti – odsek VC

226
Infrastruktura
KS Ormož
233.143,22 €
Lastni projekti
Zaključeno
maj 2022
avgust 2022