Ureditev prostorov za avtobusno postajo, trafiko in javne sanitarije

160
162.437,00 €
Drugi projekti
Zaključeno
2020
2021