Ureditev prostorov za avtobusno postajo, trafiko in javne sanitarije

254
162.437,00 €
Drugi projekti
Zaključeno
Ormož
2020
2021