Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož

2.728.054,22 €
Kohezijski sklad
2.569.178,11 €
V teku
december 2020
december 2022