Investicijska vlaganja v vodovodne objekte v letu 2020

518
304.023,60 €
Lastni projekti
Zaključeno
2270 Ormož
maj 2020
november 2020