Izgradnja kanalizacije (tlačnega voda) od deponije odlagališča odpadkov do javne kanalizacije

163.287,40 €
Lastni projekti
V teku
oktober 2020
februar 2021