Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije - Občina Ormož

30.09.2019 Roman R. 235