LAS Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij - TIM, Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017 – 2025 - NOST, ENERGETSKA IN OKOLJSKA UČINKOVITOST TURISTIČNIH DESTINACIJ - ENETUR,TD Jeruzalem 0W

LAS projekti
V teku