OBVESTILO imetnikom stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih

25. 9. 2008 0