Objavljena sta REBALANS PRORAČUNA 2009 IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2008 OBČINE ORMOŽ

27. 5. 2009 10