JAVNI POZIV za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje v občinsko volilno komisijo občine Ormož

4. 5. 2010 18