Predlaganje kandidatov za člane in namestnike okrajnih volilnih komisij

27. 7. 2010 14