Javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg elektrifikacija, rekonstrukcija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš

20. 8. 2012 8