Stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve (17.05. 2013 - 18.06.2013) Občinskega podrobnega prostorskega načrta za farmo Irgolič (OPPN za farmo Irgolič) in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za farmo Marčec (OPPN za farmo Marčec)

23. 7. 2013 16