Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (23.10.2013 – 06.11.2013)

22. 10. 2013 26