Uradni vestnik Občine Ormož 2/2014

13.02.2014 568
5. SKLEP o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina ter zaznamba javnega dobra (Uradni vestnik Občine Ormož 2/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.01.2014
Začetek veljavnosti: 14.02.2014
Tip objave: Sklep
4. SKLEP o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina »v upravljanju« ter zaznamba javnega dobra (Uradni vestnik Občine Ormož 2/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.01.2014
Začetek veljavnosti: 14.02.2014
Tip objave: Sklep
7. SKLEP o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni vestnik Občine Ormož 2/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.01.2014
Začetek veljavnosti: 14.02.2014
Tip objave: Sklep
6. SKLEP o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje ter zaznamba javnega dobra (Uradni vestnik Občine Ormož 2/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.01.2014
Začetek veljavnosti: 14.02.2014
Tip objave: Sklep